Evangelisk Alliance i denne og næste uge:
Bed for ofre og efterladte

Mellem 20.000-30.000 kristne mødes overalt i Danmark til bøn og indsamlingEvangelisk Alliance kalder til forbøn for de ramte efter flodbølgeskatastrofen i Asien ved den årlige bedeuge i begyndelsen af januar.

Evangelisk Alliances formand er Birger Nygaard

– Der er tale om en katastrofe af ufatteligt omfang. Bedeugen vil være anledning til sammen med andre kristne at frembære det råb til Gud, som naturligt rejser sig fra ruinerne i det sydlige Asien, hvor mennesker på tværs af religioner er blevet ramt af naturens kræfter, siger formanden, Birger Nygaard.
Sammen med forbønnen opfordres alle til økonomisk at støtte det store hjælpearbejde, som ligger foran.

Nødråb fra Indonesien, Indien og Sri Lanka

Der er modtaget nødråb fra Evangelisk Alliances søsterorganisationer i Indien, Sri Lanka og Indonesien, hvor man er stærkt involveret i hjælpearbejdet. Evangelisk Alliance er organiseret i flere end 120 lande over hele verden.
Der opfordres til, at man i løbet af bedeugen tager en ekstra indsamling til fordel for dette hjælpearbejde.
Bidrag vil via Evangelisk Alliance i Danmark blive sendt til Evangelisk Alliance i Sri Lanka, som er et af de hårdest ramte områder.

Bøn i hele Danmark

Mellem 20-30.000 kristne vil over hele Danmark samles til Evangelisk Alliances bedeuge, som afvikles i 2005 i enten 1. eller 2. uge af januar.
Over flere aftener i løbet af bedeugen samles man til bøn i egen menighed eller på tværs af kirkeskel sammen med kristne fra andre kirker og kirkelige organisationer i en by.
Mange andre kirkelige aktiviteter vil denne uge være aflyst for her ved årets begyndelse at give plads for personlig og fælles forberedelse til det nye år i bøn og forbøn. Alle, der ønsker at tage del i bedeugen, kan henvende sig til en lokal præst for at få oplyst tid og sted for arrangementer.
Gaver fra indsamlinger og enkeltbidrag sendes til Evangelisk Alliance på giro 640 2151. Herfra vil de ubeskåret blive videreformidlet til Evangelisk Alliances hjælpearbejde i Sri Lanka.
Henri.