Den daglige manna

For ikke så mange år siden spurgte redaktøren af Husandagtskalenderen, om jeg ville skrive en af kalenderens tekster. Det ville jeg gerne og fik i den anledning tilsendt et eksemplar. Det var en oplevelse!
Det var ren nostalgi, for sådan en „riv-af-kalender“ hang der jo på værkstedsvæggen hos bedstefar. Der var reklamer på pappladen for Sunrise-cykler eller Hellesens-batterier; hos farmor og farfar var det med hilsen fra Brugsen eller Sparekassen.
Og det at få lov til at rive et blad af hver dag, når man var på ferie, var en god fornemmelse, et magtfuldt tillidshverv. Man bestemte en lille smule over tiden. Måtte passe på! Ikke bare rive dage eller uger ud af kalenderen! Det var faktisk selve livets julekalender, som med store tal fortalte, at det var den 15. oktober.
Men det var tomme dage! Bare et navn: mandag og et nr.: 15.
Husandagtskalenderen er anderledes. Som den ligger dér på mit skrivebord, ligner den „dengang“ med dag-navn, dato og måned, men oven i har den nu skriftsteder fra Gamle og Ny Testamente, kommenterende tekster og et salmevers.
Det med skriftsteder er ikke en tradition, jeg kender hjemmefra. Jeg har nogle få gange mødt noget lignende i min barndom og siden som præst. Hjem, hvor man havde en lille skål stående med små sedler med skriftsteder. „Manna“ kaldte man det.
Nu nyder jeg også „manna“. Skriftstederne, tekststykkerne og salmeversene er blevet en del af min tradition. Kalenderen ligger på mit skrivebord, og morgen eller aften river jeg et blad af, lukker endnu en låge i livets store julekalender op og kigger på dagens bibelbillede og dets fortolkning i prosa og poesi.
Det er ikke lang tid, jeg bruger, men lang tid nok til at blive mindet om, at vore dage ikke bare er tomme tal og lydløst faldende kalenderblade; men faktisk er én fantastisk gavekalender af Gud-givne dage: fortryllende, farlige, overraskende, smertelige og smukke. Dag-gaver fyldt med håb og forventning, også dén trygge forvisning, at der ved dagenes ende venter os den frydefuldeste jul.
Husandagtskalenderen minder os stilfærdigt om, at vi skal huske at tælle alle vore gave-dage og glæde os over disse dages forskellighed, mangfoldighed og herlighed.
Husandagtskalenderen er en fin gave både til dig selv og til andre. Den være hermed anbefalet på det varmeste.

Husandagtskalenderen
redigeret af Lars Toftdahl
768 sider, Lohses Forlag
168 kr.

Af valgmenighedspræst Bjørn Krab-Johansen, Odense