Børnenes ret skal fremmes

Jeg er helt enig med familieministeren i, at forholdet mellem børn og bedsteforældre kan være meget værdifuldt og givende for begge parter. En skilsmisse kan jo desværre også gå ud over barnets forhold til bedsteforældre og andre slægtninge, og her ønsker Kristendemokraterne at styrke barnets ret til samvær med andre end forældrene.
Hos Kristendemokraterne lægger vi dog vægt på, at det skal være barnet og ikke for eksempel farmor og farfar, der har ret til samvær. Et skilsmissebarn er i forvejen i en situation, hvor det skal forholde sig til både en far og mor, der kræver deres ret. Derfor vil det være uheldigt, hvis andre parter også begynder at hive i barnet.
Kristendemokraterne fremsatte i efteråret 2004 et forslag til sikring af hensynet til barnets bedste i skilsmissesager. En del af forslaget var, at et barn i særlige tilfælde skal have ret til samvær med andre end barnets forældre, når det er til gavn for barnet. Det kan være bedsteforældre eller andre nærtstående personer.
Hovedproblemet i dansk lovgivning er, at den fokuserer på forældrenes ret frem for på børnenes ret. Vi mener, det bør være omvendt. Når børn kommer i klemme mellem mor og far i en skilsmisse, så skal myndighederne finde en løsning, der først og fremmest er til barnets bedste. Vi må gennem lovgivningen slå fast, at det er barnet, der har ret til at se sine forældre og ikke omvendt.

Marianne Karlsmose
Formand og folketingskandidat for Kristendemokraterne