Giv ikke køb på kristne værdier

Kristendemokraterne fik desværre ikke stemmer nok til at komme på Tinge igen.
Det er en underlig tomhedsfornemmelse her efter valget, at Kristendemokraterne ikke længere er i Folketinget og derved kan præge lovgivningen med de kristne værdier.
Vi var flere, der besluttede at stemme på Kristendemokra-terne til trods for, at vi kunne risikere, at vores stemme var spildt, og endnu værre, hvis en socialistisk regering var kommet til magten. Heldigvis blev det et borgerligt flertal.
Men de sidste dages udmeldinger fra Kristendemokraterne bekymrer mig.
Man prøver i bagklogskabens lys at forklare det dårlige valgresultat med, at partiet har tillagt sig en jysk kristen profil, og partiet vil arbejde på en ny målgruppe i storbyerne.
Betyder det, at man vil slække på den kristne profil? Hvis det er det, partiet er i gang med for at få vælgere, tror jeg man bevæger sig i en forkert retning og vil miste endnu flere vælgere. Det er efter min opfattelse en farlig politisk linje at slække på ideologien for at lefle for vælgerne. Herved risikerer man, at den sidste lille rest af trofaste vælgere her i Københavnsområdet, som står for det samme som de jyske vælgere, ikke længere har tillid til, at Kristendemokraterne vil arbejde målrettet for det kristne livs- og menneskesyn.
Leflen for det humanistiske menneskesyn, som var in i denne valgkamp og gav pote for de Radikale, vil aldrig bringe flere vælgere til Kristendemokraterne.
Jeg tror ikke, det var kernevælgerne, der svigtede. De er trofaste – men måske har partiet svigtet ved ikke at profilere en klar synlig politik baseret på det kristne livs- og menneskesyn mellem de to valg.

Merethe Due Jensen
fhv. MF’er for Krf.
Rådmand Steins Alle 16 B
2000 F