Samfundsfilosofisk bog skrevet af en kristen

Frikirkemanden Jesper Veiby argumenter i sin nye bog for, at liberalismen som overideologi må udgøre grundlaget for ethvert demokratisk samfundDet er efterhånden sjældent, man møder aktuelle, teoretiske, samfundsfilosofiske bøger, der går i dybden med at definere teoretiske principper for samfundets opbygning, men Det Fair Samfund af Jesper Veiby er en sådan bog.
Bogen adskiller sig meget fra forfatterens tidligere bøger, der for det meste har været mere teologisk prægede bøger. Men hans evne til at analysere går igen fra de teologiske bøger til denne bog.

Forsvar for liberalismen

Målet med bogen er at skitsere en ideologi, der bygger på den individuelle frihed, og den er således et forsvar for liberalismen som overideologi, der definerer friheden som moralsk absolut. Den følger genremæssigt i kølvandet af teoretikere som John Locke, Adam Smith, John Rawls og Robert Nozick.
Bogens hovedtema er samfundet – altså det menneskelige samfund i en her og nu situation – og derfor går den let og elegant uden om en række vigtige spørgsmål, som rækker langt ind i fremtiden som f.eks. bæredygtig udvikling og en udligning mellem den rige, vestlige verden og de fattige ulande. For mig er det en svaghed ved bogen.

Udfordrende – og meget teoretisk

Forfatteren beskriver liberalismen som en overideologi, hvorunder de andre politiske ideologier har at rette sig. Liberalismen er for ham grundlaget for et demokratisk samfund.
Dette standpunkt når han frem til gennem en lang, grundig, teoretisk gennemgang af baggrunden for den liberalistiske tankegang og hævder, at det eneste fair samfund i bund og grund bygger på liberalismen som overideologi. Den teoretiske gennemgang giver en række svar på forfatterens egne spørgsmål og en række nye spørgsmål hos læseren. Man bliver udfordret, og det er ikke det værste, der kan ske ved at læse en bog.
Jeg er bare bange for, at mange af Udfordringens læsere og andre ikke når at blive udfordrede, for mange vil give op, inden man når så langt. Alt for mange orker ikke at gå i dybden med en så teoretisk bog, selv i de realpolitiske afsnit er den meget teoretisk. Nogle af de teoretiske eksempler virker overfladiske og enkelte lidt pjattede.
Hvor er den kristendemokratiske ideologi?
Den liberalistiske overideologi er i et afsnit sat i kritisk relation til konservatismen og socialismen. Det gøres behændigt, men også her på et meget teoretisk plan.
Når man ser bort fra diktatoriske og tvangsprægede systemer, synes forfatteren kun at have øje for liberalismen både som overideologi og som praktisk ideologi, der bliver overhovedet ikke plads til den kristendemokratiske ideologi, der placerer sig som et alternativ til de øvrige ideologier.

Bogen er velkommen

Bogen er forsynet med en bogliste, som forfatteren kalder „interessant litteratur“, men det er synd, at den anbefalede litteratur ikke er behæftet med et udgivelsesår. Jeg hilser bogen velkommen, men spår den ikke nogen bred læserskare. Det er den for teoretisk til. Men der er også læsere til denne smallere faglitteratur.
Det Fair Samfund er Jesper Veibys debut inden for samfundsfilosofien udgivet på hans eget forlag, Forlaget Jezper, i hans eget nyoprettede Demokratisk Institut. Det skal blive spændende at se, om der kommer flere udgivelser fra Demokratisk Institut i fremtiden, og om det vil blive med andre forfattere end Jesper Veiby selv.

Jesper Veiby:
Det Fair Samfund
312 sider
298 kr
Jezper