Historisk alliance mod fri abort

AUSTRALIEN – For første gang nogen sinde er samtlige trossamfund i Australien gået sammen i én alliance.Kristne, jøder, muslimer, buddhister, hinduer og sikher overbragte den 1. februar en fælles skrivelse til den australske regering med 16 kritiske spørgsmål til landets liberale abortpolitik.
Med cirka 100.000 aborter om året har Australien en af verdens højeste abortrater.
Alliancen har på forhånd støtte fra Australiens sundhedsminister Tony Abbott, der er katolik og har sat abortspørgsmålet på den politiske dagsorden – i øvrigt til stor fortrydelse for landets regeringschef John Howard, som har erklæret, at han ikke har til hensigt at ændre den gældende lovgivning.
– ole