Jesus helbredte

Jeg søger bevis på, at invalide personer efter ikke at kunne arbejde i årvis, nu kan gå ud og tjene til livets ophold, fordi de er blevet helbredt.
Det gør ikke spor, at det er over internettet, bare dokumentationen er i orden.
Jesus helbredte alle, der kom til ham.
(Forkortet, red.)

Birthe Sand
Kirkebyvej 69, c
6900 Skjern