Baptister får besøg fra Afrika

12 danske baptistmenigheder i hele landet får frem til den 20. april besøg af ledere fra Baptistkirkens samarbejdspartnere i Burundi, Rwanda, Nagaland og Mellemøsten.Desuden skal gæsterne deltage i de danske baptisters kommende missionskomité-møde og fortælle menighedernes repræsentanter om arbejdet i deres hjemlande.
Besøget skulle gerne give input til Baptistkirkens fremtidige missionsindsats, som indebærer flere offentlige udviklingsprojekter, udsendelse af missionærer og frivillige, bedre afrapportering og mere information om arbejdet.
Besøget i Danmark er støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
– ole