Gud tilgiver dig!

Johannes Østermark, ungdomspræst i Pinsekirken i Horsens, udlægger søndagens tekst

Hvilken glæde er det, Jesus taler om i vers 24?
– Den glæde, som Jesus taler om, vi vil komme til at opleve, når vi beder, er, at når vi beder med troen i vores hjerte, da vil vi komme til at erfare hans storhed og glæden ved at leve ham nær, og vi vil komme til at forstå, at det er Guds ønske med os mennesker. Han har skabt os til at have fællesskab med ham og med hinanden her på jorden, og alt det, som vi ikke før kunne se, bliver nu lige pludselig virkelighed.
– Fordi vi beder til ham og han svarer på vores bønner. Men vi kommer kun til at opleve den glæde, Jesus taler om, hvis vi bliver ved med at bede og er udholdende. Det er derved, at vores tro styrkes, og vi vokser ved troen på ham.
Sommetider må vi blive ved med at bede og bede. Det er ikke fordi, Gud ikke hører vores bøn, men fordi han vil se, om vi virkelig er udholdende, og han vil, at vi skal og må forstå, at vi derved kommer til at vokse i troen på Gud, hvis vi holder ved hele vejen igennem.
– Når vi så er kommet igennem, så kommer vi til at opleve den glæde, Jesus taler om, og den er langt større, end vi kan forstille os. Alt for mange kristne oplever aldrig den glæde, fordi de ikke er villige til at gå hele vejen og være udholdende i bøn, og dermed vokser vores tro ikke, fordi vores åndelige liv med Gud stille og roligt dør ud.
– Så den virkelige glæde kommer først, når vi virkelig er udholdende i vores bønsliv! I Lukasevangeliet 18:1 siger Jesus: I skal altid bede og ikke give op.
Hvorfor kunne Jesus ikke hele tiden tale klart om Gud (Faderen v. 25)?

– Jesus talte i billeder, for at man skulle kunne forstå, hvad han sagde. Gud er så meget større end os, og vi vil aldrig kunne komme til at forstå ham med vores menneskelige forstand. Når Jesus talte i billeder, blev tingene sat i perspektiv, og derved kunne folk se og forstå, hvad de havde, og hvad der lå foran dem.
– Det samme gør præster og lærere i dag. Vi forstår tingene meget bedre, når de bliver fortalt gennem billeder. Jesus talte klart om sin far gennem billeder for, at folk skulle kunne forstå det. Jesus havde et personligt forhold til sin far, men det havde hans tilhørere ikke, fordi de var syndige mennesker, og det forhindrede dem i at have fri adgang til Gud, derfor var det kun Jesus, der forstod det, for han havde som Guds søn fri adgang til Gud.
– Jesus var 100 procent Gud og 100 procent menneske og var derfor uden synd. Men i dag er vi sat fri fra synd, hvis vi blot vil erkende Jesus som vores frelser og leve for Ham.

Elsker Gud os kun, hvis vi tror på Jesus, eller hvordan skal vers 27 forstås?
– Gud elsker alle mennesker, og det forstår vi ikke med vores menneskelige forstand. Men Gud er kærlighed, og derfor elsker Gud alle mennesker!.
– Jamen, siger vi så, hvad med dem, som ikke tror på Gud, dem elsker han da ikke? Men det gør han, for Gud er kærlighed. Jesus siger jo: Min far elsker jer, fordi I elsker mig. Det betyder ikke, at han ikke elsker dem, som ikke tror! For Jesus siger ikke, at Gud kun elsker dem, som tror på ham.
– Vi må forstå, at det, Jesus siger, er ligesom en søn eller datter, der forlader deres mor og far, fordi de ikke vil bo hjemme, fordi de måske ikke kan med deres forældre, og siger „Jeg hader jer mor og far“. Det betyder jo ikke, at forældrene ikke elsker deres børn mere. Men det gør forældrene kede af det, når deres egen børn siger det til dem og mener det.
– Men de vil stadig elske deres børn, og sådan er det også med Gud. Han har skabt os og elsker os, men det gør Gud så ked af det, hvis vi ikke vil kendes ved ham som vores himmelske Far, ham som har givet os livet her på jorden og har skabt os med det ene formål at have et personligt fællesskab med ham.
– Når en søn eller datter så kommer tilbage til deres forældre efter nogen tid, og det er gået op for dem, at det bare var så forkert og egoistisk det, de gjorde, og beder om tilgivelse, så vil forældrene græde af glæde og sige „Velkommen hjem“ og give deres barn et kæmpe knus og sige „Selvfølgelig er du tilgivet, for vi elsker dig lige nøjagtigt, som du er!“
– Sådan er Gud også. Når det går op for dig, at du har brug for ham, og du kommer tilbage til Gud og siger „Min Far i Himlen, tilgiv mig for alt det, jeg har gjort“, så tilgiver Gud dig, fordi han elsker dig med sådan en uendelig kærlighed! – Og du kan bare sige til Gud: „Far i Himlen, jeg vil have dig som Herre i mit liv, og jeg giver hele mit liv til dig 100 procent“. Og det er det, vi får gennem Jesus Kristus, for gennem Hans død på korset har vi fri adgang til Gud, og al vores synd er tilgivet, og vi har også gennem Jesus vundet det evige liv.