Vi kan ikke uden Jesus

Pastor Jens Peder Pedersen fra Kristent Center i Herning udlægger søndagens tekst

Hvad er det for en frugt, som man kan bære i større eller mindre mængde, når man tager imod Guds ord?
– Det ord, som Jesus taler om vil frembringe en frugt, er ordet om ham selv. Der står i Johannesevangeliet, at Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. Det Ord er Jesus selv. Derfor er det ikke nok at kende bogstaverne i Ordet – det gjorde farisæerne og de skriftkloge på Jesu tid, men de bar ikke nogen god frugt.
– Det er først, når vi tager imod Ordet Jesus, at vi frembringer den gode frugt. Når vi modtager Ordet Jesus, sås Guds sæd Jesus i os, og vi bliver født på ny. Ligesom vi ligner vores forældre, så kommer vi også til at ligne Jesus mere og mere, og det er den gode frugt: at vi ligner ham.

Så frugten handler ikke om for eksempel at vinde mennesker for Gud?
– Jeg tror, vi rammer helt ved siden af, hvis vi tænker på frugt som fysiske ting. For så bliver det til stræben, til noget vi prøver i egen kraft. Frugt handler om at ligne Jesus, og det vil selvfølgelig kunne bære en frugt i andres liv, fordi de vil se Jesus i os. Men det handler ikke om anstrengelse og konkurrence, hvor det gælder om at vinde flest sjæle for Gud.
– Jeg hørte engang et godt eksempel på dette. Hvis nu Gud har givet evangelisten Billy Graham den opgave at vinde en million sjæle for Gud og mig opgaven at vinde fem sjæle, og Billy Graham så vinder 999.999 sjæle for Gud, mens jeg vinder fem sjæle for Gud – så er det mig og ikke Billy Graham, som har gjort, hvad jeg skulle.

Hvorfor fortæller Jesus en lignelse, som ingen – ikke engang hans disciple – forstår?
– Bibelen fortæller, at Ånden ransager alt – selv Guds dybder. Vi får Helligånden, når vi tager imod Jesus, og det er Helligånden, som giver os åbenbaring, så vi kan forstå og modtage Guds ord. I Johannesevangeliet står der, at talsmanden (Helligånden) skal lære os alt og minde os om alt, hvad Jesus har sagt.
– Derfor handler det om at give plads til Helligånden og ikke kun forsøge at forstå med sin egen forstand, for den slår ikke til her. Det er ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved Helligånden, som der står et andet sted i Bibelen. Det kræver, at man bliver født på ny og dermed modtager Helligånden, hvis man vil forstå Jesu ord. Vi er helt afhængige af Helligånden.

Hvad er Jesu overordnede ærinde med dette budskab?
– Jesus vil fortælle os, at vi ikke skal stresse og anstrenge os for at frembringe frugt. Ingen er god nok i sig selv, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Derfor vil vores egen frugt altid være en dårlig frugt. Men ved at modtage Jesus i den gode jord, som er et blødt og renset hjerte, kan vi bære frugt. Et hjerte, som er renset for alle disse ting, som teksten nævner: bekymringer, kærlighed til penge, pral med jordisk gods og alt, hvad denne verden kan byde på.
– Evig frugt kommer vi til at bære ved ganske enkelt at give den gode jord til Jesus og sige: Vi kan ikke uden dig, Jesus. Vi har brug for dig for at bære god frugt.
– Det gælder ikke om at anstrenge sig, men om at overgive sig til Jesus.

Hvad kan vi i 2005 lære af teksten?
– Jesus sagde, at han intet gjorde af sig selv. Han gjorde kun det, han så sin Far i Himlen gøre. På samme måde med os. Vi kan ikke puste, presse eller klemme det frem. Frugt bærer vi kun, når vi bliver i Jesus, og han bliver i os. Når vi er som grene på vintræet Jesus.
– Vi skal som kirker i 2005 passe på, at vi ikke bare knokler og handler. Vi har så travlt med mange aktiviteter, at vi risikerer at glemme, at det handler om at leve i daglig overgivelse til og afhængighed af Jesus.
– I Åbenbaringen siger Jesus til menigheden i Efesus: Se, jeg står for døren og banker. Han siger det ikke til ikke-troende, men til en menighed, som der vel at mærke var masser af gang i. De havde masser af aktiviteter i gang – Jesus var bare ikke med i dem.
– Teksten er en tale til os om ikke at stresse og brænde ud. Vi skal i stedet leve i overgivelse til Jesus dag for dag, så vil vi bære frugt endda uden at tænke over det. Danskerne vil se Jesus i os, i vores hjem og i vores menigheder, og vi vil være kendt for, at vi elsker hinanden. Det er langt bedre, end at vi råber og skriger til folk på gaden, at de skal omvende sig. At folk ser Jesus i os er den bedste evangelisationsform.

Hvor i dette tekstafsnit ser du især Jesu kærlighed?
– Det gør jeg i vers 4, hvor der står, at sædemanden gik ud. Gud er sædemanden, som går ud for at så Jesus ud over hele jorden. Gud elskede verden så højt, at han gav sin søn til alle. Gud elsker alle, hos ham er der ingen personsanseelse, og han har gjort det muligt for alle at bære frugt – vi skal bare tage imod Jesus


Artiklen fortsætter efter annoncen: