Tænker vi for ringe om Jesu gerninger

„Hvor får du så levende vand fra?“ (Joh. 4,11)

Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

„Brønden er dyb“ – ja, den var en hel del dybere, end den samaritanske kvinde vidste! Tænk på dybderne i menneskets natur, i menneskelivet, tænk på, hvor dybe „brøndene“ i dig er. Har du tænkt for ringe om Jesu gerning, så han ikke kan komme til at udrette noget?
Tænk, hvis der er en brønd med bundløse problemer i dit hjerte, og Jesus så kommer og siger: „Dit hjerte må ikke ængstes,“ og du så trækker på skuldrene og siger: „Men, Herre, brønden er dyb; du kan ikke drage trøst og fred op af den.“ Nej, men han vil bringe det ned ovenfra.
Jesus bringer ikke noget op fra brøndene i menneskets natur. Vi begrænser Gud, når vi mindes, hvor lidt vi har ladet ham gøre for os i fortiden, og så siger: „Selvfølgelig kan jeg ikke forvente, at Gud vil gøre det.“ Det, der kræver almagtskræfter, er netop det, vi som Jesu disciple bør tro, at han vil gøre. Vi opfatter Gud som fattig, når vi glemmer, at han er almægtig. Det er os selv, der er fattige, ikke ham. Vi vil komme til Jesus som den, der trøster og forstår, men vi vil ikke komme til ham som den Almægtige.
Grunden til, at nogle af os er så ringe repræsentanter for kristendommen, er, at vi ikke har nogen almægtig Kristus. Vi har kriste­lige egenskaber og erfaringer, men der er ingen overgivelse til Jesus Kristus. Når vi kommer ind i vanskelige situationer, tvivler vi på hans magt, når vi siger: „Selvfølgelig kan han ikke gøre noget,“ og vi kæmper os ned i dybderne og prøver selv at skaffe vand. Pas på, at du ikke tilfreds læner dig tilbage og siger: „Det kan ikke ske.“ Du ved, det kan ske, hvis du ser på Jesus.
Din egen utilstrækkeligheds brønd er dyb, men vend dig bevidst fra den og se hen til ham.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.