Godt sagt

Den herskende retning i vor filisofi, videnskab og litteratur hævder, at det påhviler den, der tror på Guds eksistens, at bevise denne påstand ud fra erfaringen. Jeg hævder derimod, at det påhviler den tvivlende at modbevise Guds eksistens.
Ernesto Dalgas

Der er sagt meget besynderligt, meget beklageligt, meget oprørende om kristendommen, men det dummeste, der nogen sinde er sagt, er, at den til en vis grad er sand.
Søren Kierkegaard

Det kæreste, jeg ejer og ville ønske, jeg kunne efterlade dig, er min tro på Jesus Kristus, for sammen med ham kan du blive lykkelig uden noget som helst andet, men uden ham vil du aldrig blive lykkelig, om du så får alt andet.
Patrick Henry

Fra bogen ”Pletskud” – Citater samlet af Kirsten og Poul Hoffmann.