Kristne kaldes til forbøn for Danmark

Af Torsten Højberg  Pastor emeritus i Baptistkirken og  freelance præst.
Af Torsten Højberg
Pastor emeritus i Baptistkirken og
freelance præst.

I påskenummeret af Udfordringen er der en stærk appel til lokalt at samles på tværs af kirkesamfund til enig forbøn for Danmark. Bedehus Danmark og Udfordringen står nu side om side i en kampagne for at inspirere kristne til at finde hinanden i samme by med flere kirker og kirkesamfund og mindst en gang om måneden samles til forbøn for vort land. Det er et godt initiativ. Forbønnen for politikere og for vort land og os som danskere har længe ligget os stærkt på sinde.

Regnbuepladsen og stærk forbøn for Danmark

Dagen før vi modtog ovennævnte nummer af Udfordringen, var gruppen i Viborg Frikirke, der samles til bøn hver onsdag, sammen til en stærk forbøn for Danmark. Vi havde netop hørt, at borgerrepræsentationen i København havde gennemført, at den plads, der ligger ved siden af Københavns Rådhus mellem Lurblæserne og Vartov og foran Café Oscar, skal hedde Regnbuepladsen ”for at hylde det særlige københavnske frisind og kampen for lige rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede”. Som sædvanlig indledtes mødet hos os med lovsang og tilbedelse og en undervisning, hvor det med Regnbuepladsen blev nævnt. Derefter var der stilhed for at høre, hvad Helligånden taler, som kan være retningsgivende for vores bøn. Og der var en iblandt os, som modtog disse ord: ”Den bedrøvelse, som I oplever, er min bedrøvelse, men også min omsorg for Danmark. I er mit folk, og jeg vil, at I stiller jer i gabet for jeres land og råber til mig om omvendelse og forandring. Når I ydmyger jer og råber i nød for jeres land, vil jeg høre jeres bøn og læge jeres land. Det handler om vedholdende og udholdende bøn i trofasthed. Husk, at jeg er den sejrende.” En anden fik ordene: ”Urene ånder og løgn”. Dette udløste en stærk bønnekamp.

Tilbud om homo-vielser af udlændinge ved Melodi Grand Prix skader Danmark

Efter nævnte bønnesamling føjes der mere til af samme slags, når vi i dag tirsdag 15/4 hører, at man ved tre events den 7., 9. og 10. maj ved Det internationale Melodi Grand Prix i København tilbyder udenlandske homoseksuelle par at blive viet under deres ophold i Danmark. Der er straks indkommet russisk kritik af dette tilbud om homo-vielser i København. Putin, der sammen med Den Russisk Ortodokse Kirke forsvarer familieværdier, får ved dette styrket sit fjendebillede af det dekadente Vesten. Propagandistisk bliver dette helt sikkert brugt som et argument for det retfærdige i at kæmpe mod vestlige interesser også i Ukraine. Og det er meget skadeligt for Danmarks omdømme.

Undergravende virksomhed

Ahmed Akkari har netop udgivet sin bog Min afsked med Islamismen, hvor han afslører, at der i moskéer og muslimske friskoler ofte foregår en målrettet antidemokratisk koran-hjernevask forklædt som integrationsivrige foreninger, som velmenende kommuner pøser penge i. Vi er til grin for egne penge, siger Akkari.

Dette er blot nogle af de seneste eksempler på en udvikling til fare for vort land, som sker her og nu.
Det er vores forpligtelse og ansvar som kristne at imødegå dette ved at bede for Danmark mens det endnu er tid, så Guds dom ikke udløses. Og der er sandelig grund til at bede imod såvel urene ånder som løgn, som det blev åbenbaret til en af deltagerne i forbøn for Danmark onsdag den 9. maj 2014.

Herren kalder os til forbøn for Danmark

Ezekiel fik engang denne hilsen fra Gud: “Jeg søgte én iblandt dem til at rejse gærde eller stille sig i murbruddet foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde; men jeg fandt ingen. Da udøste jeg min harme over dem, tilintetgjorde dem i min vredes ild og gengældte dem deres færd, siger Gud Herren” (Ez 22,30-31). En sådan dom afværges ved kristnes forbøn, når Herren selv kalder os til det. Vil du være med?