Studér Bibelen hver dag

Vi bør hver især studere Bibelen hver eneste dag. Vi bør tale med vore børn om disse sandheder. Bibelen bør anbringes, hvor børnene kan se den og lære at elske den på grund af de sandheder, den indeholder. Hvis vi ønsker at undgå denne verdens onder, må vi nære vore tanker med de sandheder og den retskaffenhed, der findes i Bibelen. Vi vil komme nærmere til Gud og til hinanden, hvis vi læser og sammen funderer over Biblen. (se 2. Tim. 3: 14-17).

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive