Genstiftelse af Kristeligt Folkeparti?

Jeg har gjort mig disse overvejelser om en eventuel genstiftelse af Kristeligt Folkeparti i fremtiden.
Der var en, der gav mig stikordet Kristen Samling til denne idé, og pågældende mente, at jeg måtte finde ud af, om Gud ville kendes ved ideen.
Jeg foreslår følgende hovedformål og grundlag og politisk placering for partiet Kristen Samling eller Kristeligt Folkeparti
Partiet: Kristen Samling eller Kristeligt Folkeparti
Formål (kan ikke ændres): „At fremme kristendommens stilling i samfundet“
Grundlag (kan ikke ændres ):
„Den kristne tro, der findes på alle virkelighedens områder“
Politisk placering: „Nationaløkonomisk midterplacering“

Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV