32.000 pinsekristne i Norge

NORGE: Sør-Trøndelag er den norske region, hvor der blev flest nye medlemmer i pinsekirkerne i 2003. Fra 2002 til 2003 øgedes antallet af medlemmer fra 1415 til 1613 stk. Nedgangen var størst i Oslo. Her blev antallet af medlemmer i pinsekirkerne reduceret fra 3848 til 3695. Totalt var der i 2003 registreret 32.088 medlemmer i de norske pinsekirker, hvilket er et fald på 87 medlemmer i forhold til året før.
KPK