Åbent brev til Jan Kornholt

Kære Jan Kornholt
Jeg synes, du går i for små sko vedr. denne sag. For øvrigt synes jeg, det er flot, at kirkeminister Bertel Haarder stiller postboks til rådighed, når nogle baptister og andre frikirkefolk er imod at henvende sig på folkekirkens kirkekontor med fødselsattest, navngivning m.v.
Du oplyser her i Udfordringen uge 34, at du og andre ikke har noget imod at møde folk fra folkekirken. Hvad så den dag, vi skal samles hjemme hos Jesus Kristus, når vi ikke skal være her på jorden mere.
Jeg er pensioneret kordegn og har registreret mange fødsler, navngivning fra baptister og andre frikirkefolk, der har ingen problemer været.
Hvis jeg havde problemer med at få disse papirer på kontoret, fik jeg oplysningerne hos vedkommende over telefonen og besøgte disse mennesker i deres hjem. Vi fik en god snak om tingene, og det blev underskrevet. Derefter sendte jeg tingene, hvor det skulle hen. Og så var det ok.
Det er jo kun administrativt arbejde. Dette har jeg gjort både i Jylland og København. Folkekirken binder jo ikke frikirkerne til barnedåb.
Jeg har været forsikringsmand i A-forsikring en del år. Vi kunne stille og roligt tale om deres/ vores synspunkter, uden at vi hidsede os op. Jeg har da aldrig hørt sådan en gang vrøvl før.
Jeg kommer også i baptistkirker her i Nordjylland; disse mennesker er meget rare og ikke provokerende. Jeg er stolt af at være medlem af den danske folkekirke, medlem af menighedsrådet, har enkelte tjenester i vores kirker. For øvrigt er jeg grundtvigianer.
Leo Hansen
Stationsmestervej 2o,st,tv,
92oo Aalborg SV.