Ny støtte-ordning for ugeaviserne

Udfordringen beholder porto-tilskuddet til 1.november 2005Regeringen vil gennemføre en ny distributionsstøtte for dagbladslignende uge- og månedsblade, som skal gives efter nye kriterier. Den skal erstatte den nuværende distributionsstøtte til uge- og månedsblade.

Ændringen sker fra den 1. november. Det betyder, at 18 blade, bl.a. Computerworld, Weekendavisen og Udfordringen bevarer deres bladtilskud i yderligere tre måneder.
Det er regeringens og Dansk Folkepartis hensigt, at støtten skal gives til blade, der udkommer mindst en til fire gange om ugen og sælges i abonnement, henvender sig til en bred gruppe af borgere og med mindst 50 procent redaktionelt stof. Mindst 30 procent af stoffet skal være selvstændigt bearbejdet redaktionelt. Der skal nedsættes et nævn med en repræsentant for Danske Dagblades Forening, en fra Dansk Fagpresse, en fra Dansk Journalistforbund og to uafhængige forskere, som skal tage stilling til, hvem der skal være med i ordningen.
Regeringen har drøftet forslaget med EU-kommissionen, men det skal endeligt godkendes af EU-kommissionen, når det er politisk vedtaget.
Regeringen og Dansk Folkeparti vil umiddelbart efter sommerferien drøfte den fremtidige bladtilskudsordning i en helhed med udgangspunkt i et resultatet af et udvalgsarbejde, der i øjeblikket sker i
Finansministeriet, og som ventes afsluttet inden sommerferien i år.
Det var konklusionen af en lang forespørgselsdebat i Folketinget tirsdag aften.
Der blev under debatten fremsat to forslag til vedtagelser. En fra regeringen og Dansk Folkeparti, der lagde op til drøftelsen af bladtilskudsordningen og udsættelsen af ikrafttræden af bekendtgørelsen om ændring af bladstøtten til den 1.november til en ny ordning sættes i gang, og en fra Folketingets øvrige partier; Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, de radikale og Enhedslisten. Den sidste opfordrer regeringen til at trække bekendtgørelsen om at fjerne bladstøtten til de 18 blade tilbage og at fremsætte forslag til en samlet forslag til reform af pressestøtten inden årets udgang.
Den endelige afstemning om forslagene sker torsdag formiddag, men da regeringen og Dansk Folkeparti har flertal i Folketinget, ventes disse partiers forslag vedtaget.
Dansk Fagpresse
Læs også artiklen Avisen er reddet