Rent Grosbøll

Jesus siger og mener: „Hvis I ikke vender om og bliver som (godtroende) børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.“
Vi må udlede af teksten, at tro er for børn og barnlige sjæle, og forbudt, i betydningen umulig, for voksne. Såkaldt tænkende mennesker kan jo fx ikke tro på de mirakler, Jesus gjorde, og vi skulle gøre, men af samme grund heller ikke gør.
Sådan set forstår man godt Jesu spørgsmål: „Men når Menneskesønnen kommer (igen), mon han så vil finde troen på jorden?“ Det hjælper det hastigt på; sagt på en anden måde er det „rent Grosbøll“!
Knud Held-Hansen
Th. StauningsVej 12
9210 Aalborg SØ