Forskel på affald

Som jeg udtrykkeligt påpegede i mit læserbrev 9. juni, er affaldet, der i dag flyder overalt i Danmark, ikke bare madpapir og æggeskaller eller, som det fremgik af tegningen i Udfordringen 16. juni, æbleskrog og andet ufarligt affald. Der er forskel på affald. Mener Karl Maksten virkelig, det er forsvarligt at udsætte børn for den sundhedsfare, der er forbundet med at samle brugte kondomer, bleer, hygiejnebind – og injektionssprøjter, der kan være inficerede? I et tv-indslag sås børnehavebørn samle affald med bare hænder! Hvis dette er almindeligt, er der i allerhøjeste grad tale om misforstået pædagogik og misbrug af børn.
For øvrigt viste et avisfoto skolebørn, der samlede affald på Læsø. De syntes, det var ulækkert! Og det har de ret i.
Der er andre måder at lære børn at vise samfundssind og tage medansvar på.
(Forkortet red.)
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C