Teologisk lærer bliver lektor

ÅRHUS – Teologisk lærer ved Menighedsfakultetet i Århus Leif Andersen skal fremover være lektor samme sted.

Leif Andersen

Lektoratet blev opslået ledig i januar, og siden har et internationalt bedømmelsesudvalg vurderet ansøgernes faglige kompetence, og på den baggrund har Menighedsfakultetet besluttet at ansætte Leif Andersen.
Den nye lektor har de senere år skrevet på en ny bog om forkyndelse, der udkommer i foråret 2006. Det er især arbejdet med denne bog, der har skaffet Leif Andersen den nødvendige akademiske kompetence til at udfylde lektoratet.
Stillingen er halvtids, og Leif Andersen skal forske og undervise i prædikenlære og samtidsanalyse.
Med ansættelsen har samtlige lærere på Menighedsfakultetet nu internationalt anerkendt kompetence som lektorer eller professorer.
– ole