Dansk kollekt skal hjælpe tusindvis af spedalske

Søndag den 28. august er det „de spedalskes dag“. Den frygtelige sygdom invaliderer fortsat tusinder af fattige mennesker. Men det er nu muligt at standse sygdommen, og mange patienter kan efter behandling erklæres fuldstændigt raske.På søndag opfordres alle landets kirker til at samle en kollekt ind til Spedalskhedsmissionens arbejde.
(Se også prædikenen side 6.)