Friskole klager over tilsyn

– En så fantastisk mangel på dialog er sjældent set siden 1500-tallet, udtaler skoleleder Agner Dalgaard fra Samuelskolen om Undervisningsministeriets håndtering af sagenSamuelskolen har netop indsendt sit høringssvar til Undervisningsministeriet som svar på kravet om lukning af skolen.

Agner Dalgaard og Samuelskolen klager til ombudsmanden over Undervisningsministeriets tilsyn med skolen

For to uger siden blev Samuelskolen i Rødovre indstillet til lukning. Indstillingen skete på baggrund af Undervisningsministeriets tilsyn med skolen, som sluttede for knap et år siden.
Samuelskolen har haft to ugers høringsfrist og har nu indsendt sit svar.
Konklusionen er klar. Samuelskolen er ikke blot uenig i beslutningen om at lukke skolen.
Man stiller sig helt uforstående over for Undervisningsministeriets måde at håndtere hele tilsynet på.
– Vi er totalt målløse. En sådan fantastisk mangel på dialog er sjældent set siden 1500-tallet, udtaler Agner Dalgaard, der er skoleleder på Samuelskolen.
– Der kan ikke herske den mindste tvivl om, at reglerne for tilsyn med friskolerne må og bør laves om.

Fejl i tilsynet

Helt konkret består høringssvaret af ni kritikpunkter, som spænder fra den grundlæggende uenighed med ministeriets afgørelse til procedure-mæssige fejl i måden at føre tilsyn på.
– Hele vejen igennem bar tilsynet præg af, at man ville tro det værste, siger Agner Dalgaard.
– For eksempel har man ikke på noget tidspunkt spurgt lærerne om det, der var galt.
– Det hænger ikke sammen med demokrati, frihed og folkestyre, slår Agner Dalgaard fast.

Går ud over børnene

Ellers er Agner Dalgaard optaget af at få skolen til at fungere. En skole, hvor både elever, forældre og lærere er hårdt ramt af mediernes negative omtale.
– En enkelt elev er ved at udvikle mavesår. En får psykologhjælp, forklarer Agner Dalgaard.
– Lærerne har mere sygefravær end ellers. Det er skidt.

Vil klage til
ombudsmanden

Skolen har valgt at klage til ombudsmanden over ministeriets håndtering af sagen.
– Men Undervisningsministeriet kan vælge at lave en unødvendig magtdemonstra-tion – det føler de sig i deres fulde ret til – og så tage kampen bagefter.
– De ved, at hvis man er en død skole, så er det svært at få midler til at føre en retssag, siger Agner Dalgaard, der vil kæmpe til det sidste for en redning for skolen.