Lystvandringer i litteraturens og filmens verden

Ny Rask Pedersen-bog om litteratur og kristendom er spændende nok, men …Sognepræsten Gudmund Rask Pedersen er glad for litteratur. Så glad, at han nu har skrevet og udgivet sin tredje bog om litteratur og kristendom.I alle tre bøger kobler han litteratur og kristendom ved at lade romaner (og i den nye også film) og tekster fra Bibelen belyse hinanden. Det kommer der jævnligt spændende læsninger ud af, men heller ikke mere.
Bogen er disponeret ud fra kirkeåret og især kirkeårets mærkedage, og tolkningerne tager afsæt i en bibeltekst. Dermed kommer udlægnin-gerne til at ligne prædikener, hvilket forfatteren dog understreger, at de netop ikke er.
Det er altså ikke en „opbyggelig“ bog – og godt det samme. For hvis disse bibel-inspirerede lystvandringer i litteraturens og filmens verden havde været alt, hvad man kunne få ud af at beskæftige sig med Bibelen, ville man næppe kunne overleve åndeligt.
Men som inspiration til at bevæge sig ind i skønlitteraturens (og filmens) verden fungerer bogen glimrende – ligesom hans to tidligere: Forladthed og nærvær (2000) og At tænke stort (2002).
NJV

Gudmund Rask Pedersen:
Glæden på trods
Litteratur & kristendom
248 sider • 248 kr. • Aros