Retten til Liv anker til Højesteret

Sagen om Abortmindelunden i Vedersø vil blive anket til Højesteret, oplyser Retten til Liv- Retten til Liv vil ikke lade sig kyse af Vestre Landsrets afgørelse fra august i år, udtaler Anette Tjørnemark fra foreningen Retten til Liv.

Arne Munk, der er søn af digteren Kaj Munk, står her ved et af de to monumenter, som er stridens kerne.

Foreningen oplyser, at dommen tidligere er blevet tolket, som om hele Abortmindelunden skulle fjernes. Men det er ikke tilfældet. Landsrettens afgørelse går derimod kun ud på, at to monumenter skal fjernes, nemlig obelisken og Danmarks-kortet. Sagen er nu anket til Højesteret.
I begrundelsen for anken lyder det blandt andet, at „kampen står omkring den private ejendomsret, forsamlingsfriheden, religionsfriheden og ytringsfriheden. Alle disse grundlovssikrede rettigheder er alvorligt underkendt i landsrettens afgørelse, som vi finder tynd og dårligt juridisk funderet.“

Inviterer også ‘fjender’
af mindelunden

I forbindelse med anken til Højesteret har Retten til Liv inviteret til offentligt møde i Vedersø Sognegård søndag den 2. oktober.
Til mødet har man inviteret såvel venner som fjender af Abortmindelunden til en diskussion om den omstridte mindelund.
Som et led i arrangementet vil der derfor også blive et indlæg fra en repræsentant for borgerforeningen i Vedersø. Derudover vil der også være foredrag ved Arne Munk og sognepræst Orla Villekjær samt foreningens advokat Aksel Holst Nielsen.
Efter mødet vil deltagerne kunne gå omkring i Abortmindelunden og se de omstridte monumenter.
-mbc