Biskop vil give Darwin modspil

Siden Charles Darwin i 1859 præsenterede sin teori om arternes oprindelse, har den engelske naturforsker nærmest haft patent på at udtale sig om verdens tilblivelse i den danske folkeskole.Men nu rejses der pludselig krav om en mere nuanceret og kritisk tilgang til Darwins lære. Og flere, både videnskabsfolk, teologer og lægfolk, argumenterer for, at teorien om intelligent design bør præsenteres som et alternativ til evolutionsteorien for fremtidens elever.
– Det er ensrettende og fordummende, at folkeskolen præsenterer evolutionsteorien som den eneste teori om verdens tilblivelse, og da vi er et kristent land, er det kun naturligt, at man i biologi inddrager intelligent design som en alternativ forklaring, siger valgmenighedspræst Robert Bladt fra Fjellerup til Jyllands-Posten.
Teorien om intelligent design hævder ikke, at Gud har skabt verden. Teorien konstaterer blot, at naturen er så kompleks, at en række dyrearter umuligt kan være opstået tilfældigt over tid. Derfor må der nødvendigvis stå en intelligent kraft bag verdens tilblivelse. Hvem eller hvad den intelligente designer er, svarer teorien ikke på, og derfor accepteres den i stigende grad af ikke-religiøse videnskabsfolk.
Også Viborgs biskop Karsten Nissen slår til lyd for, at folkeskolen åbner dørene for teorien om intelligent design uden at gå på kompromis med videnskabeligheden.

Ikke en tilfældighed

– Skolen skal ikke fortælle eleverne, at evolutionsteorien udelukker, at intelligente mennesker kan tro på Gud. Det er derimod relevant at sige i biologi-timerne, at nogle viden-skabsfolk har skabt tvivl om darwinismen og fundet en anden vej, som de mener er farbar. Det må være skolens fornemste opgave at give eleverne en baggrund for selv at tage stilling, siger biskoppen til Jyllands-Posten.
– Troen på, at vi ikke nedstammer fra aberne, men at Gud har skabt mennesket i sit billede, er et afgørende spørgsmål for kristendommen. Vi er ikke opstået ved en tilfældighed, fastslår biskoppen.

Læs mere:

Leder: Teorien, der aldrig er bevist
Kronik: Hvem designede fuglen?
Artikel: Troen og videnskaben byttede plads