Debat

Bondevik
svigtede ikke

Den nu tidligere norske statsminister Kjell Magne Bondevik

Ad Niels Erik Søndergård‘s debatindlæg i nr. 39 (s. 18):
For retfærdigheds skyld synes jeg nok det bør nævnes, at årsagen til, at statsminister Bondevik ikke tog del i den omtalte bispeudnævnelse i 1998 var, at den ene af de aktuelle kandidater var hans fætter. Han var dermed, hvad norsk lov (forvaltningsloven) benævner „inhabil“ og havde således ikke adgang til at tage del i sagens behandling.
Biskopper i Norge udnævnes af regeringen, ikke af en enkelt minister. Den aktuelle udnævnelse i 1998 var da et resultat af en afstemning i i regeringen.
Per Nome
Plommeveien 3 A, N-4635 Kristiansand

Norsk svigt og statskirke
Niels Erik Søndergaards (NES) indlæg om det norske Kristeligt Folkeparti (KrF) er desværre så ensidigt, at det grænser til at være usandt. NES omtaler valget af Oslos biskop i 1998. Det er en kendt sag, at Kjell Magne Bondeviks fætter var kandidat til posten. På den baggrund valgte statsministeren at erklære sig inhabil, og det var årsagen til, at KrFs konsekvente linie om ikke at blande sig i den norske kirkes indre anliggender kom i mindretal ved afstemningen i regeringen.
Forløbet gentog sig da heller ikke, da den norske regering for få måneder siden skulle udnævne en ny biskop i Oslo. Ole Chr. Kvarme blev biskop trods stor modstand i medierne og fra venstrefløjen.
Men sagen sætter alligevel fokus på det skrøbelige forhold mellem stat og kirke. Ikke blot i Norge, hvor kirken juridisk nærmest er en underafdeling af staten, men sandelig også i Danmark, hvor politikerne har stor indflydelse på folkekirkens anliggender.
Faren kommer ikke blot fra kirkeministre, der som Tove Fergo ikke kan modstå fristelsen for utidig indblanding. Faren kommer for eksempel også fra politikere, der som Dansk Folkeparti ser kirken som garant for det nationale og derfor modsætter sig ændringer, der kan være med til at fjerne politikernes magt over folkekirken.
Nikolaj F. Rasmussen
Dalgas Boulevard 57, 1. th., 2000 Frederiksberg

Soldats død vækker anti-
militarisme

En dansk soldat er faldet i Irak, og de såkaldte „ansvarlige“ politikere ser meget alvorlige ud, når de i personlig sikkerhed toner frem på tv og fremsætter smukke – og tomme – mindeord om den afdøde.
Sandheden er den, at den unge mand havde ladet sig vildføre af den militarisme, der i årene siden Anden Verdenskrig efterhånden har gennemsyret vores før så fredelige folk.
At kirken gennem feltpræsteordning og soldaterhjem har ladet sig spænde foran militarismens vogn gør kun udviklingen endnu mere tragisk.
Måtte soldatens menings- og formålsløse død føre til en folkerejsning mod militær og militarisme, herunder at hans egen generation i stort tal nægter soldatens modbydelige håndværk. Da og kun da er den unge mand ikke død forgæves!
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå

Regeringen svigter friskolerne!

Tove Videbæk

Man kan også sige, at regeringen totalt slår benene væk under friskolerne. Hvor er det frie valg blevet af vedr. friskoler?
Når bus-tilskuddet tages væk, vil en enkelt friskole i en landkommune stå og mangle 400.000 kr. Eller også skal forældrene selv betale det hele. Og forældrene betaler i forvejen mellem kr. 8.000 og 12.000 pr. år pr. barn i en friskole. Hvor meget er egentlig grænsen for, hvad vi synes er fair, at forældre selv skal betale? Og skal friskoler kun være for de mest velhavende?
For – befordringstilskuddet er ikke det eneste, der fjernes fra friskolerne i øjeblikket. Også bygningstilskuddet sænkes med 15% over to år.
Samtidig er friskolerne blevet presset i forbindelse med tilsyn, idet statens tilsyn med friskolerne i de seneste par år har været uforståelige og usammenhængende for de berørte skoler. Dette gælder i høj grad for en kristen friskole i Københavnsområdet.
Alt dette tilsammen giver et indtryk af, at regeringen er i gang med at udsulte og nedlægge friskolerne.
Det er katastrofalt, at Kristendemokraterne ikke er i Folketinget til at kæmpe for friskolerne i forbindelse med forhandlingerne om finansloven.
I KD håber vi virkelig, at regeringen besinder sig, inden finansloven bliver vedtaget, så ikke den nuværende borgerlige regering skal kendes som den regering, der tog livet af friskolerne i Danmark!
(Forkortet red.)
Tove Videbæk (KD)
Fhv. medlem af Folketinget
Birkebæk 10
7330 Brande


Artiklen fortsætter efter annoncen: