Studiemateriale til værdifuld digtsamling

Salmebogen er som digtsamling enestående.Den indeholder både poesi og evangelium, og hvad poesien angår, er den vidnesbyrd om menneskers (salmedigter-nes) møder med evangeliet på bestemte tidspunkter.
Salmebogen er nemlig tillige en kirkehistoriebog, og det er det, der har været Bruno Rasmussens afsæt for sit interessante studiemateriale til Samlebogen, Tiden går. Salmerne er blevet til i bestemte historiske perioder, hvilket giver sig udtryk i ordvalget og den teologi, salmedigteren har stået for.
Bruno Rasmussen har delt kirkehistorien op i otte perioder, og skriver under hver periode først om det, der kendetegner perioden, dernæst om den salmedigter, han har valgt som repræsentant for perioden, og endelig om et par af digterens salmer. Til slut er der spørgsmål til eftertanke og samtale.
NJV

Bruno
Rasmussen:
Tiden går – noget om kirkehistorie og salmer
80 sider, 98 kr.
Unitas