Han siger, at han kommer, men Hvornår kommer Jesus?

Peter Prothero er bibel-lærer på International Apostolsk Højskole i Kolding. Her giver han en udlægning af søndagens tekst om „de sidste tider“.

Hvad betyder denne tekst for dig?
Mattæus kapitel 24 er en del af Jesu prædiken på Oliebjerget, og det er den længste undervisning, Jesus giver om, at han kommer igen.
Den blev fremprovokeret af tre spørgsmål, som hans disciple havde stillet ham, da han havde fortalt dem om templets ødelæggelse. De kunne kun forestille sig, at det ville kunne ske i de sidste tider, når Jesus vil komme igen. Så de spurgte:
1. Hvornår vil disse ting ske?
2. Hvad vil tegnene være på, at du kommer?
3. Hvordan vil de sidste tider være?
Så når vi læser denne tekst, er vi nødt til at forstå, at Jesus svarer på alle tre spørgsmål på samme tid. Så nogle steder refererer han til ødelæggelsen af templet, som fandt sted i år 70 efter Kristus. Andre steder er det klart, at han går ud over denne periode og beskriver endetiden. Nogle gange viser han, at der er en sammenhæng mellem det, der skete i år 70 efter Kristus, og hvad der vil ske i de sidste tider.

Jesus fortæller os, at vi skal være klar over, at han kommer tilbage. Hvorfor er det så vigtigt for os at vide?
I Bibelen kan jeg se seks grunde til, at det er så vigtigt:
1. Vores frelse er ikke fuldendt (den er midlertidig), før vi modtager vores „opstandelseslegeme“. Jesu genkomst markerer begyndelsen på de begivenheder, som frembringer dette endelige stade i vores forløsning (Ef 1,13-14; Rom 8,23; 1 Kor 15,20-23)
2. Derudover, er det tidspunktet, hvor Jesus vil komme og dømme jorden. (Rom 2,5-10; Matt 25,31-46; Åb 20,11-15; 2 Thess 1,7-9)
3. Det er det tidspunkt, hvor hans kongestatus vil blive fuldt ud anerkendt af nationen Israel (Matt 23,37-39). Læg mærke til ordet „før“ som indikerer, at det ikke lægges permanent øde (Zak 12,10-11).
4. Det markerer begyndelsen på hans ægteskab med kirken (Ef 5,25-32; Åb 21,2 – om bruden).
5. Han vil gå i krig mod sine fjender og ødelægge dem (2 Thess 2,8; 1 Kor 15,24-25 + 54-56; Åb 19,20-21 + 20,10-14). Den sidste fjende vil blive overvundet, ved at den selv dør.
6. Endeligt vil han fuldt ud genoprette Faderens Kongerige (1 Kor 15,24-28), for at „Gud kan være alt i alle“. For at gøre det, er han nødt til at gøre ende på enhver form for regering, autoritet og magt. Alt, der endnu ikke er blevet underlagt Gud.

Hvordan, mener du, vi kan vide, om det tager kort tid eller lang tid, før Jesus kommer igen?
I de lignelser, der følger i Mattæus kapitel 25 (som er en del af den samme prædiken), indikerer Jesus klart, at der vil gå en tid, inden han kommer (Matt 25,5 + 15). Men i Åben-baringsbogen 22,20 siger han: „Ja, Jeg kommer snart“. Disse steder i Bibelen kan kun blive forenet, hvis vi indser, at det første er set fra de disciples perspektiv, der venter på ham, mens det andet er set fra Guds perspektiv, hvor tid er irrelevant (2 Pet 3,8-9).

I denne tekst advarer Jesus os mod falske profeter. Hvordan tror du, det er muligt at kende en falsk profet fra en ægte?
De falske profeter i Mattæus 24,24 gør store tegn og undere i et forsøg på at bedrage og føre vild. Da tegn og undere er en ægte del af kirkens tjeneste, sætter Jesus fokus på profeternes karakter, og ikke de gaver, de har. Han giver en tydelig undervisning i Mattæus 7,15-20 om, at „på deres frugter skal I kende dem“.
Ægte profeter er kendt for at have en karakter, der ligner Kristi karakter. Sådan burde vi evaluere dem (Gal 5,22-23). Ikke enhver, som gør tegn og undere, er en ægte søn af Himmeriget (Matt 7,21-23).

Hvordan, mener du, vi rent praktisk kan holde os parat til det øjeblik, hvor Jesus kommer igen?
Lignelserne i Mattæus kapitel 25 giver os en klar undervisning om, hvordan vi skal holde os klar. I den første får vi at vide, at vi skal være kloge og have nok olie. En klar henvisning til at være fyldt med Ånden (Ef 5,18). Jomfruerne levede med en konstant forventning om at møde brudgommen. Han havde grebet deres hjerter.
Udmattelsen over at vente kræver, at vi holder vores hjertes kærlighed fokuseret på Jesus. (Kol 3,1-3; 2 Kor 11,2-3).
Det handler om at fuldføre den tjeneste, som Gud har givet hver eneste af os, i lyset af, at vi alle vil komme til at stå til regnskab for Herren for vores liv og tjeneste (2 Kor 5,10).
Det er nødt til at være en tros-holdning. Det indebærer en risiko. Og passivitet og inaktivitet er ikke en valgmulighed for ånds-fyldte kristne (Kol 4,17; 1 Kor 3,10-15 + 4,2).
Paulus sluttede sit liv med en klar fornemmelse af, at han havde fuldført sin tjeneste (2 Tim 4,6-8).


Artiklen fortsætter efter annoncen: