Mission er hovedtema på det norske kirkemøde

”En missionerende kirke” er hovedtema på kirkemødet i Den norske Kirke i Lillehammer 14.-19. november.  I kirkemødets strategiplan udtrykkes visionen sådan: Den norske Kirke skal være en bekendende, missionerende, tjenende og åben folkekirke.
– Mission er hele kirkens sag, ikke bare et anliggende for særskilte missionsorganisationer, står der i mødepapirerne om denne sag ifølge Kirkeinfo.
I papirerne peges der også på, at det er en belastning for hele kirken, at missionsbegrebet har været så stærkt knyttet til den vestlige verdens globale ekspansion – politisk, økonomisk, teknologisk og kulturelt.
HBL/KPK.