Jesus-barnet – alle tiders barn

For o. 2000 år siden var der en ung jødisk kvinde, der fik at vide, at hun skulle føde et barn – og det var noget af et chok for hende, fordi det skulle ske, uden at hun først „kendte“ en mand, og fordi barnet skulle kaldes „Guds søn“.
Det er udgangspunktet for Holger Lissners lille, fine julehistorie, der begynder, da Maria har haft besøg af englen, og slutter, da barnet er født. Han har med held forsøgt at leve sig ind i hendes helt enestående situation: at skulle være mor til Guds barn, „alle tiders barn“, verdens frelser.
NJV

Holger Lissner:
Alle tiders barn
Ill.a. Sten Platz
16 sider • 20 kr
Unitas