Et symbol på smerte

Bag billedkunstneren Mette Ohlsens særprægede bog Sang til Marias Børn ligger studier af og refleksioner over Maria- og korsfæstelsesbilleder.På det grundlag er hun nået frem til, at Maria følte smerte, Kristus bar den. I sin bog har hun placeret 100 raderinger – kvindeportrætter, der alle har titlen Maria – på alle højresider, og på de modstående sider står der en „endeløs“ række af navne – i alt 2751 – på mænd, der faldt under Første Verdenskrig. Bogen indledes med et digt, som er skrevet af Rose Marie Tillisch, og som har samme titel som bogen. Som helhed er bogen blevet et billede på den sorg og lidelse, der er i verden.
NJV

Mette Ohlsen: Sang til Marias Børn • 335 kr.