Intelligent design tabte i retten

En domstol i staten Pennsylvania har fastslået, at teorien om intelligent design ikke er et seriøst alternativ til Darwins udviklingslære. Dommen ventes at danne præcedensUSA – En amerikansk high school i staten Pennsylvania fik kort før jul retsligt forbud mod at undervise eleverne i teorien intelligent design som et alternativ til Darwins Udviklingslære.

Darwins udviklingslære er den eneste saglige teori om universets og menneskets tilblivelse. Det fastslår en domstol i staten Pennsylvania

Eleverne i en 9. klasse er hele 2005 blevet undervist i intelligent design, men fremover står den altså på Darwins evolutionsteori og intet andet i biologiundervisningen.
Lignende sager ruller over store dele af USA, men det er første gang, en domstol har givet kritikerne af intelligent design-teorien ret. Teorien hævder blandt andet, at universet er så komplekst, at det umuligt kan være opstået ved en tilfældighed. Der må nødvendigvis stå en designer bag.
I dommen fra retten i Pennsylvania hedder det blandt andet:
– Vores konklusion er i dag, at det er forfatningsstridigt at undervise i intelligent design som et alternativ til evolutionsteorien i den offentlige skoles naturvidenskabsundervisning.
Dermed følger dommen de, som mener, at undervisningen i intelligent design er et brud på den forfatningssikrede adskillelse mellem kirke og stat.

Ikke videnskab

Endvidere hedder det i dommen:
– I vores overvejelser har vi set på det principielle spørgsmål om, hvorvidt intelligent design-teorien er videnskab. Vores konklusion er, at det er det ikke. Intelligent design kan ikke adskilles fra teoriens kreationistiske og dermed religiøse rødder.
Det ventes, at dommen fra Pennsylvania vil danne præcedens, så domstole i andre stater, hvor lignende sager er i gang, vil følge afgørelsen.
– ole