Til forsoning og åndelig vækst

Baggrunden for en udgivelse om skriftemålet er, at det er det kristne svar på menneskers længsel efter at blive forsonet og at vokse åndeligt.Bogen er skrevet af de to karmelitermunke, David Vincent Nielsen og Wilfrid Stinissen, der hver har bidraget med et kapitel: hhv. „Samvittig-hedsransagelse og åndelig vækst“ og „Skriftemålet – forsoningens sakramente“. I tillæg findes bag i bogen Første og Andet Skriftespejl (baseret på hhv. Saligprisningerne og De ti bud) og Skriftemålets ritual.
NJV

Wilfrid Stinissen & David Vincent Nielsen:
Skriftemålet – en vej til forsoning og åndelig vækst
57 sider • 65 kr. • Katolsk Forlag