Dansk Folkeparti vil ophæve tilsynet med Samuelskolen

Ellers skal folkeskolen også under tilsyn, mener DFs uddannelsesordførerDansk Folkepartis uddan-nelsesordfører Martin Hen-riksen opfordrer nu i et åbent brev undervisningsminister Bertel Haarder til at ophæve opsynet med den kristne friskole Samuelskolen i Rødovre. Hvis Samuelskolen skal være under opsyn, så skal folkeskolen også være det, mener Martin Henriksen.
– Ministeren bør ophæve tilsynet og give Samuelskolen tid og ro til at komme sig over den, efter min mening, urimelige, unødvendige og lange sagsbehandling. Der var formentlig en grund til at gå ind og kigge skolen efter, men som tingene ser ud i dag, er der ikke længere grundlag for at skabe usikkerhed for lærerne, forældrene og børnene, siger Martin Henriksen.

På tide at ophæve tilsynet

Han henviser til, at Dansk Folkeparti i sin tid var med til at kræve tilsyn med skolen, men flere besøg på Samuelskolen har bekræftet ham i, at det er på tide at ophæve tilsynet:
– Besøgene efterlod mig bestemt ikke med indtrykket af en dårlig skole, tværtimod. Ledelsen virkede kompetent og engageret. Lærerne ligeså, og børnene virkede afbalancerede og målrettede. De elever, jeg talte med, gav alle udtryk for det samme, at de havde oplevet udfordringer, ro og orden i klasserne, at lærerne tog sig tid til dem, og at der ingen drillerier var.

Ledelse står til rådighed

Ledelsen gav endvidere udtryk for, at den gerne ville stille sig til rådighed for Folketingets medlemmer og for ministeren, hvis der måtte være et ønske om at besøge skolen.
Jeg vil derfor opfordre ministeren til ved lejlighed at besøge skolen og få syn for sagen.
Det må uundgåeligt være sådan, at når skolens personale skal bruge tid og ressourcer på at besvare ministeriets folk, så går der tid fra i den anden ende og dermed fra undervisningen.
Det er en beklagelig situation, når der ikke er noget at komme efter.

Dagen starter med bøn

Samuelskolen har et kristent værdigrundlag og starter derfor dagen med bøn for dem, der vil bede. Der er salmesang og gospelprægede sange et par gange om ugen. Der er forventninger til forældrenes engagement. Der stilles krav til eleverne.
Der er med andre ord et klart og tydeligt værdigrundlag, konstaterer Martin Henriksen i sit brev til undervisningsminister Bertel Haarder.
Martin Henriksen lægger særlig vægt på, at skolen tilstræber de rigtige lærere til de rigtige fag, dvs. historielærere til historieundervisningen osv., noget som kun 33 procent af kommunerne i Danmark har en politik omkring.
– Tore