Det meningsfulde liv

ÅRHUS – Birgitte Graakjær Hjort, sognepræst ved Christianskirken i Århus, taler onsdag den 5. april i Studentermenighedens hus om det meningsfulde liv.

Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort

– Parolen har længe været, at det er op til den enkelte selv at skabe mening og værdi i sit liv, fordi de store fortællinger er døde.
Det har ført til, at vi i dag tror, at evig forandring og spændende oplevelser er essensen i et godt og meningsfuldt liv, fortæller Birgitte Graakjær Hjort.
– Vi lever i en oplevelseskultur – en tid, hvor vi jager højdepunktsoplevelser og for alt i verden vil undgå at kede os.
– Mange af os lever ud fra et ideal om konstant at udvikle os. Derfor bestræber vi os på at få optimalt udbytte af arbejdslivet, kirkelivet, familielivet osv.
– Det stiller store krav til os selv og til andre. Men der er også muligheder i det, som kan få os til at bruge livet, os selv og hinanden på nye og konstruktive måder, afslutter Birgitte Graakjær Hjort.
nh