Uenighed om medlemstal i folkekirken

Hvor mange medlemmer har den danske folkekirke? Danmarks Statistik og Kirkeministeriet er uenige.1. januar 2005 var der enten 4.498.703 eller 4.509.422 medlemmer af den danske folkekirke. Tallet afhænger af, om man spørger Kirkeministeriet eller Danmarks Statistik, som med hver deres optællingsmetode er kommet frem til de to tal. Forskellen svarer til, at Danmarks Statistik giver folkekirken ca. 0,2% flere medlemmer end Kirkeministeriet selv.
Danmarks Statistik har ifølge afdelingsleder Dorthe Larsen ingen planer om at se på, om deres tal skal justeres. Derimod overvejer Kirkeministeriet lige nu, om deres tal og beregningsmetoder skal ændres.
– Tore