Reklameforbud mod islam-bog på station ophævet

Forbuddet mod en stor reklameplakat for Jørgen Bæk Simonsens helt nye bog „Hvad er islam?“ er ophævet efter hurtigt indgreb fra Transport- og energiministeren.Plakaten blev i første omgang ikke til noget, efter at Banedanmark nedlagde et forbud mod reklamen „af etiske grunde“.
Bogen „Hvad er islam“ bliver af forlagsdirektør Morten Hesseldahl, der på Akademisk Forlag udgiver bogen, betegnet som „ekstremt sober“. Det samme gælder annoncen for bogen, der viser bogens forside, et par citater fra diverse anmeldelser samt et foto af forfatteren.
Banedanmarks begrundede afslaget med en henvisning til den aktuelle konflikt om Jyllands-Postens Muhammedteg-ninger:
– Banedanmark ønsker ikke at medvirke til politiske og religiøse diskussioner på offentlige steder og en eventuel opblussen af konflikten.
Flere politikere var bekymrede over afgørelsen, der blev set som et tegn på selvcensur og begrænsning i ytringsfriheden. Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen udtalte:
– Selvfølgelig skal vi kunne diskutere religion i Danmark på et lødigt grundlag, og vi skal selvfølgelig også kunne bringe reklamer på et lødigt grundlag.
Transport- og energiminister Flemming Hansen har nu tilladt reklamen med henvisning til, at forbuddet blev udstedt „langt nede i systemet“, og ikke på forhånd var blevet diskuteret i Banedanmarks ledelse.
– Tore