Megakirke-kursus i København

SALT holder kursus i aktuelle danske menigheds- og ledelsesmodeller i København torsdag 30. marts.

Jarle Tangstad fra Pinsekirken i København

Med stikord som megakirker, netværkskirker og klyngebaserede menigheder inviterer den fælleskirkelige organisation for lederuddannelse, SALT, til et en-dags kursus i deres lokaler i København torsdag 30. marts.
I oplægget hedder det bl.a:
– Tænker du ofte over, hvordan menigheden skal se ud og ledes for at matche en senmoderne dansk kultur og missionskontekst? I så fald skulle du bruge en dag sammen med mange andre, der er optaget af samme spørgsmål.
Gæstelærere på kurset bliver Keld Dahlmann fra Århus Valgmenighed, Ole Lundegaard fra Baptistkirkerne i København og Jarle Tangstad fra Kirken i KulturCentret – Pinsekirken i København.
De tre er inviteret, fordi de netop repræsenterer kirker, der har forsøgt at gå nye veje – og forskellige veje.
– Tore