Melchior fordømmer aktioner

ISRAEL – Uanset hvad vi tænker om det, Jyllands-Posten gjorde, så er reaktionerne reaktionære og totalitære og må fordømmes på det stærkeste.

Ord kan dræbe, fornærme og bygge mure mellem mennesker, sagde Michael Melchior

Sådan sagde Michael Melchior, som er dansk og norsk rabbiner og medlem af Knesset, da han sidste uge talte til en forsamling af svenskere, nordmænd, danskere og israelere på universitetet i Tel Aviv. Han talte om drab og ambassadeafbrændingen i Israels naboland, som var startet på grund af tegningerne i Jyllands-Posten i Danmark og i et lille kristent ugemagasin i Norge.
– Vore naboer må forstå, at ingen statsminister, selv ikke den danske, kan bestemme, hvad der skal skrives i Jyllands-Posten, sagde Melchior.
Han fortalte, at i denne uge læser jøderne i Toraen om udgangen af Egypten. I en kommentar til Toraen siger en af jødernes lærde, at udlændigheden var så stærk, at selv ordene var eksil for det jødiske folk. Melchior sagde endvidere, at de ikke engang vidste, hvordan de skulle råbe til Gud.
– Vi må have respekt for ord. Ord kan dræbe, fornærme og bygge mure mellem mennesker. Det har vi set i den jødiske historie. Måske har det jødiske folk og den israelske stat en unik position med en fod dybt forankret i den vestlige, liberale, demokratiske tradition, som vi vil kæmpe for.
– På den anden side er vi også dybt inde i det 2. bud, som siger, at man ikke skal afbilde eller lave en statue af Gud, og vi forstår, hvad det betyder. Jeg tror, at hvis der skal komme noget godt ud af galskaben og ekstremismen, som vi har set, så må det være, at man måske kan forene kræfterne og kæmpe sammen mod antisemitisme, islamofobi og had mod de kristne, sagde Melchior.
Vidar Nordberg