Erfaren missionær og underviser ansat på DBI

Kristian Mogensen er fra 1. juli 2006 ansat som lærer i praktiske missionsfag på Dansk Bibel-Institut i København (DBI). Det sker i samarbejde med Luthersk Mission (LM) omkring praktisk missionæruddannelse. Kristian Mogensen er uddannet på et af de første hold på LMs missionsskole fra 1980-1983. Senere har han suppleret sin uddannelse med en mastergrad i missiologi.
Fra 1983-1996 var han sammen med sin familie missionær i Etiopien. Efter at være flyttet hjem til Danmark blev han først lærer og senere leder på LMs missionsskole i København, hvor han har været med i alle de år, DBI’s tværkulturelle missionsuddannelse (TKM) har eksisteret.
Det er derfor en erfaren missionær og underviser, der skal være med til at præge den kommende TKM-uddannelse på DBI.

Praktiker blandt teoretikere

Der står hverken forskning eller videreuddannelse i Kristian Mogensens stillingsbeskrivelse på DBI. Det er ellers almindeligt på en akademisk og videnskabelig uddannelsesinstitution.
Som underviser på DBI kommer Kristian Mogensen til at supplere den øvrige medarbejderstab ved at tilføre den akademiske uddannelse nogle praktiske fag, herunder også koordinering af praktikperio-der og studieture for de studerende.

Samarbejde om
missionæruddannelse

Kristian Mogensens nye stilling på DBI opfylder både et stort ønske hos LM og hos DBI om at styrke uddannelsen af missionærer.
LM er et af de danske missionsselskaber, der sender flest missionærer ud, og det er dem, der sponserer stillingen.
– Vi tror, at vi ved at kombinere teori og praksis på denne måde kan skabe en endnu bedre tværkulturel uddannelse end før, siger landssekretær Kurt Dalsgaard fra DBI.
En del af Kristian Mogen-sens arbejde bliver også at hol-de kontakt med missionssel-skaber og det bagland i dansk kirke- og foreningsliv, som sender missionærer til udlandet.
For Kristian Mogensen fastholdes perspektivet fra tidligere ansættelser, at evangeliet skal nå ud til flere lande og folkegrupper.
– hb