Formanden rejser til Canada

Missionsselskabet BDM skal have ny formand. Den nuværende udvandrer…

Afgående formand Jørgen Flensted (th) får overrakt blomster af generalsekretær Jørgen Bøytler. Flensted flytter til Canada

Formanden, der er præst i Brylle på Fyn, går i løbet af nogle måneder af for at rejse til Canada, hvor han skal arbejde for Dansk Kirke i Udlandet.
Som nyt bestyrelsesmedlem har BDM suppleret sig med tidligere missionssekretær Erik Baun.
I sin sidste beretning kunne Jørgen Flensted glæde sig over, at BDMs udvikling er vendt fra flere års underskud til et lille overskud. Og der er stor travlhed blandt de tre ansatte på sekretariatet med flere nye opgaver i Tanzania, Albanien og Congo.

Vækst på 40 procent

Landssekretær Steen Nielsen og Jørgen Bøytler, BDM

BDMs generalsekretær Jørgen Bøytler kunne fortælle, at selskabet fra 2003-04 har haft en fremgang på 26 pct. i personlige gaver og sidste år på 22 pct. Hele omsætningen er steget med 40 pct. på to år.
– Vi ser frem til fortsat vækst, for der er mange opgaver, vi gerne vil løse. F.eks. vil vi gerne sende en missionær til Albanien til at støtte arbejdet blandt børn, og i Tanzania er der også brug for en eller to missionærer.
Alle BDM-missionærer er for tiden i Tanzania: Kirsten Thomsen, Britta og Robert Strandgaard, Lisbeth og Steen Mølgaard, Helene Gøbel, Birthe og Jørgen Bruun, Knud Elmo, samt Ingrid og Jørgen Markussen.
Ud over de nævnte arbejder Karin og Ole Weber som gadebørns-missionærer på pensionist-vilkår, og der er også volontører udsendt.
Henri