Det Mellemkirkelige Råd fik underskud på en halv million

Årsregnskabet for Det Mellemkirkelige Råd er netop udkommet. Det viser, at der i 2005 var et underskud på 486.478 kr.

Poul Verner Skærved, formand for Det Mellemkirkelige Råd

Der var budgetteret med, at indtægter og udgifter skulle gå lige op, hvilket er på linie med resultatet for 2004.
Grunden til det uventede underskud skal først og fremmest findes i udgifterne til to delegationsrejser i året, der gik, til hhv. Palæstina og Tyskland samt udgifter til forberedelserne af Kirkernes Verdensråds generalforsamling.
– Tore