Ledertræningscenter mangler elever

Elevmangel får KFS til at overveje centrets nærmeste fremtid.Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS) Ledertræningscenter (LTC) ved Vejle mangler elever til skoleåret 2006-2007.

Ledertræningscentret har de seneste 16 år uddannet mellem 12 og 16 unge hvert år

LTC har eksisteret i 16 år og har hvert år haft 12-16 elever, men i år står centeret i en alvorlig situation, da der efter ansøgningsfristens udløb stadig mangler ansøgere.
LTC er en skole, der kombinerer oplæring og tjeneste med fokus på KFS’ formål: at kende Jesus og gøre Jesus kendt. I løbet af de ni måneder, et ophold varer, får LTC-eleverne undervisning i bl.a. bibelkundskab, samtidsanalyse, kommunikation og sjælesorg. Desuden rejser LTC-eleverne ud i praktikperioder, hvor de besøger gymnasiale studiesteder i hele Danmark for at holde oplæg i religionstimer, snakke om kristendom og livssyn med eleverne og meget andet.
Et LTC-ophold er for dem, der lige har afsluttet gymnasium, handelsskole, HTX eller lignende.
Det er første gang, LTC i så udtalt grad mangler ansøgere, og skolens ledelse har ingen forklaring på den unikke situation. Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt på at rekruttere ansøgere, men der gøres også i KFS overvejelser om centrets nærmeste fremtid.