Kristen friskole igen truet med lukning

Samuelsskolen i Rødovre har fået besked om, at undervisningsministeriet vil lukke den fra skoleåret 2007. Men Dansk Folkeparti har samtidig kaldt ministeren til samråd for at få ophævet det skrappe tilsyn, skolen har været udsat for i to år.
Før skolen kan lukkes, skal der dog gennemføres en høring. Disse svar kan eventuelt ændre ministeriets opfattelse.
– Vi er den eneste skole, der har været udsat for så omfattende et tilsyn, siger skoleleder Agner Dalgaard.
– Hvis afgørelsen kommer til at stå ved magt, så gå vi til Ombudsmanden, siger Dalgaard.
Henri.