Folkekirken lytter til muslimer

En rapport fra Folkekirke og Religionsmødes ”lytterunde” blandt muslimske organisationer og moskeer er nu offentliggjort.Muhammed-krisen afslørede store spændinger i det danske samfund, og at religion er af afgørende betydning i den aktuelle situation. Bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde ønskede derfor at arbejde på at forbedre forholdene og forståelsen mellem kristne og muslimer i Danmark. Resultatet blev en lytterunde hvor man tog rundt i landet og interviewede 22 muslimske ledere med forskelligt religiøst ståsted og med forskellig etnisk baggrund.
Lytterunden viser, at mange muslimer værdsætter det danske samfund og dets værdier.
De adspurgte muslimer er trætte af, at politikerne ser demokrati og islam som modsætninger, og de føler sig lukket ude, når demokrati beskrives som en kristen værdi.
De muslimske ledere har i de senere år oplevet, at det er blevet sværere at være muslim i Danmark. Tidligere oplevede man respekt og tolerance i det danske samfund, men dette har ændret sig i de senere år.
Som opfølgning på rapporten bliver der holdt en konference for kristne og muslimske ledere i august 2006.
– Tore