Danske organisationer enige:
– Brug for bøn og konkret hjælp i Israel og Libanon

Danske organisationer, der arbejder i Israel og Libanon, kalder til bøn og minder samtidig om at hjælpe de mange ofre på begge sider af konflikten.

Jan Frost, Ordet og Israel

Konflikten mellem Hizbollah og Israel, der eskalerede i juli måned, har sat sine dybe spor i Mellemøsten. Der er ødelæggelser for millioner foruden store civile tab på begge sider. Krigssituationen i det nordlige Israel og Libanon har også indflydelse på en række danske organisationer, der arbejder i området.
Heriblandt er Ordet og Israel, som driver en bibelskole i den nordisraelske by Tiberias, hvor der for første gang i mange år er faldet raketter.
– Vores elever måtte tilbringe de første fjorten dage af konflikten i beskyttelsesrum. Da valgte vi at aflyse gennemførelsen af kurset i Tiberias og flytte det til Jerusalem, fortæller Jan Frost, der er formand for Ordet og Israel.
Han oplyser, at organisationens seks volontører og otte medarbejdere nu arbejder i trygge rammer i Jerusalem.

Plejehjem tvunget i beskyttelsesrum

Den Danske Israelsmission har også medarbejdere og volontører i Israel. De er ikke i krigszonen, men organisationen samarbejder med det kristne plejehjem Ebenezer i Haifa, som mærker konflikten på tæt hold.
– De gamle, som er både messianske jøder og kristne arabere, skal hver dag flere gange i beskyttelsesrum, fortæller Heinrich Pedersen, generalsekretær i Israelsmissionen.
– Ud over den psykiske belastning er der en stor fysisk belastning i at komme ud og ind af beskyttelsesrummet.
Selv om organisationens volontører og medarbejdere er i mere trygge områder af Israel, mærker Heinrich Pedersen dog et stigende behov for at berolige, især blandt nye volontører og deres familiemedlemmer.
– Vi har snakket meget med dem og med deres forældre, forklarer Heinrich Pedersen, der mener, det er vigtigt at pointere, at det lige nu ikke er mere problematisk at være i Jerusalem end for et halvt år siden.

Alt ånder fred i Jerusalem

Den samme præcisering af Jerusalem som et sikkert sted får man fra Stig Christensen, der er formand for den danske afdeling af Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem.
– Der er meget langt fra krigszonen til Jerusalem, og der har ikke været nogen bomber i Jerusalem, siger Stig Christensen.
Organisationen arrangerer hvert år en rejse til Løvhyttefesten. Men i år har man mærket en stor nedgang i tilmeldinger til rejsen i oktober måned.
– Det er klart, at folk er meget betænkelige ved at rejse derned, siger Stig Christensen, der dog forklarer, at Israel netop nu har brug for de kristnes opbakning. – Vi har modtaget en hilsen fra den israelske turistminister. Han opfordrer til, at man møder op til Løvhyttefesten. Det betyder meget, at de føler, at der er nogen, der støtter landet.

Hjælper israelske flygtninge

Stig Christensen fortæller, hvordan medarbejderne på Den Kristne Ambassade er dybt engageret i arbejdet med at hjælpe flygtninge fra de nordlige dele af landet.
– Vi er med i et socialt hjælpearbejde, blandt andet for alle de børn, der skal flyttes fra nord til syd for ikke at skulle være i beskyttelsesrum eller de steder, hvor bomberne har ramt. Det arbejde samler vi nu ind til.
Såvel Ordet og Israel som Den Danske Israelsmission har også set behov for at starte nye indsamlinger til fordel for ofrene på israelsk side.
Hos Ordet og Israel sætter man fokus på at hjælpe de tusinder af fattige og syge israelere, som ikke har mulighed for at flygte fra det nordlige Israel. Den Danske Israelsmission har valgt at målrette indsamlingen, så man kan øge støtten til det kristne plejehjem i Haifa, hvor personalet må arbejde ekstra hårdt.

Indsamling møder
svag respons


Artiklen fortsætter efter annoncen:Uffe Gjerding, Folkekirkens Nødhjælp

Hos Folkekirkens Nødhjælp er indsamlingen også i gang. Her er hjælpen dog målrettet mod de nødstedte i Libanon og de palæstinensiske områder.
– Vi samarbejder med Det Mellemøstlige Kirkeråd. De driver 60 centre i Libanon, hvor der kommer fordrevne libanesere, fortæller Uffe Gjerding, leder af Folkekirkens Nødhjælps Mellemøstafdeling.
Midt i det omfattende hjælpearbejde, som også inkluderer palæstinensere i Gaza, undrer Uffe Gjerding sig over, at man trods en stor indsats for at samle penge ind ikke møder den store opbakning blandt danskerne.
– For to uger siden, da der var skiltning på tv, gik det godt. Her indsamlede vi 180.000 kr. på få dage. Ellers har det været en meget svag respons i forhold til andre indsamlinger, fortæller Uffe Gjerding.
Han mener umiddelbart, det skyldes, at sagen er for kompliceret, og at der ikke er danske liv på spil.
– Nu er danskerne jo kommet ud af Libanon, så der er ikke danskere, der bliver ramt.

Beder om fred

Heinrich Pedersen, Israelsmission

Folkekirkens Nødhjælp kæmper sammen med andre organisationer en hård kamp for at få lov til at bringe nødhjælp ind i Libanon.
– Det er et problem, at det internationale samfund ikke kan garantere de almindelige regler for krig som for eksempel beskyttelse af civile, og at humanitære organisationer kan få adgang til de nødlidende, siger Uffe Gjerding.
Han mener, at de kristne i Danmark især bør lytte til de mange kristne, som lider under konflikten.
– Lyt til de stemmer, der kommer fra de kristne i området med råb og bøn om fred, lyder opfordringen fra Folkekirkens Nødhjælps mellemøstkoordinator.
Tilsvarende opråb kommer fra de øvrige danske organisationer.
– Bed for dem, der lider. Sådan må det altid være, slår Heinrich Pedersen fra Den Danske Israelsmission fast.
– Vi må vise solidaritet med dem, der lider, uanset hvad de tror på, men vi skal også have en solidaritet med de Jesus-troende i området, forklarer han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lyt ikke kun til
danske medier

Stig Christensen fra Den Kristne Ambassade lægger i sin appel vægt på bøn for de implicerede parter.
– Det bedste, man kan gøre, er, at man beder for parterne dernede, at de må være indstillet på at få løst problemet, og at der ikke hele tiden oprustes til krig, siger Stig Christensen
Han bakkes op af Jan Frost fra Ordet og Israel:
– Vi kan alle være med til at bede om, at denne konflikt snart må få en afslutning, siger Jan Frost og minder om, at bønnen selvfølgelig bør følges op af konkret hjælp.
– Og så er det vigtigt, at man holder sig bredt orienteret om konflikten. At man ikke alene lytter til de danske nyhedsmedier, men også til udenlandske medier, siger Jan Frost.

Læs mere her