Paven undskylder citat om muslimer

Et 600 år gammelt citat om muslimsk jihad var en del af Pave Benedikt XVI’s tale i Regensburg den 12. september. Nu beklager Paven at have såret muslimske følelser.Da Pave Benedikt XVI den 12. september anvendte et citat fra 1400-tallet, vidste han ikke, at det ville skabe en reaktion i samme størrelsesorden som den danske Muhammed-krise. Nu undskylder Paven.

Pave Benedikt XVI undskylder at have vakt anstød hos muslime

– Vis mig, hvad nyt Muhammed har bibragt – og da vil du kun finde det, som er dårligt og umenneskeligt. Såsom at han foreskrev, at troen, som han prædiker, skal udbredes med sværdet.
Sådan omtrent skulle den byzantiske kejser Manuel II. have udtalt tilbage i det 15. århundrede.
Det skulle der rent historisk ikke være noget nyt i. I hvert fald Ikke, indtil disse ord kom ud af munden på den romersk-katolske Pave Benedikt XVI ved et foredrag på universitetet i Regensburg i Sydtyskland den 12. september.
I en forelæsning om tro og videnskab benyttede Paven citatet i indledningen af en beskrivelse af forskellige opfattelser af trosudbredelse. En forelæsning, der mere er et opgør med en udbredt opfattelse i den vestlige verden, at tro og religion ikke kan blandes. Paven kom blandt andet frem til den konklusion, at den kristne tro ikke er en modsætning til fornuft og videnskab.

Voldsomme protester

Men knap havde ordene lydt, før der kom kraftige reaktioner fra store dele af den muslimske verden.
Muslimske ledere fra Storbritannien, Egypten, Frankrig, Indien, Indonesien, Iran og Tyrkiet var hurtigt ude med deres fordømmelse af Paven.
I Pakistan vedtog parlamentet tilsvarende en resolution, der krævede, at Paven trak sine udtalelser tilbage.
– Pavens nedsættende bemærkninger om filosofien bag jihad og profeten Muhammed har såret folks følelser over hele den muslimske verden og udgør en risiko for at sprede bitterhed mellem religionerne, hed det i resolutionen.
Andre steder i verden har reaktionerne ført til demonstrationer og decideret vold mod katolikker. I Somalia blev en italiensk nonne således dræbt som en formodet reaktion på Pavens tale.

Paven siger undskyld

Reaktionerne, der i stil minder om dem, der antændte krisen om Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, har fået Pave Benedikt XVI til at undskylde sine ord. Det skete i forbindelse med søndagsbønnen den 17. september.
– Jeg beklager dybt de reaktioner, der i nogle lande er kommet på nogle få passager i min tale på universitetet i Regensburg, som er blevet opfattet som en fornærmelse mod muslimernes følelser, sagde Benedikt XVI.
Han fortsatte blandt andet med at lægge luft til citaterne, som han betegnede som ”middelaldertekster, der på ingen måde udtrykker min personlige holdning.”
Samtidig med Pavens undskyldning iværksatte Vatikanet en storstilet diplomatisk indsats. I de efterfølgende dage kom der, dog tøvende, reaktioner fra flere muslimske lande, hvor lederne accepterede Pavens undskyldning.

Skal ikke undskylde

I Tyskland er det dog ikke alle, der mener, at Paven burde undskylde.
Den protestantiske teolog Martin Schuck fra Institut for Interkonfessionelle Studier i Bensheim ved Frankfurt mener, at Paven går alt for langt.
– Det kan medføre en uvurderlig skade på længere sigt. I fremtiden vil det være næsten umuligt for prominente personer at holde akademiske forelæsninger, som omhandler islam, siger Martin Schuck.

Krisen ikke forbi

Selv om der er sagt undskyld, og nogle muslimske regeringer har accepteret, mener iagttagere, at det er usikkert, hvor hurtigt undskyldningerne og diplomatiet vil påvirke de befolkninger, hvor der i forvejen er gnidninger mellem religiøse grupperinger.
Dog forventes Pavens planlagte besøg i Tyrkiet i november måned at blive en oplagt anledning til at forsøge at gyde olie på vandene.