Biskop Steen Skovsgaard
Kåret til årets teolog

Biskop Steen Skovsgaard fra Lolland Falsters stift blev på Menighedsfakultetets årsfest den 16. september udnævnt til årets teolog.Prisen gives til en teolog, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for bibeltro teologi eller har gjort sig bemærket i offentligheden til fordel for bibelsk kristendom/menighedsliv.
Det er ikke hver dag Menighedsfakultetet påskønner en biskop. Og Steen Skovsgaard er da heller ikke pot og pande med MF på alle områder. Han vil ikke rubriseres på en bestemt fløj.
Men formanden for MF Jørgen Jørgensen begrundede dette års valg af biskop Steen Skovsgaard med disse anerkendende ord:
– Du er troværdig i dit ønske om at fremme bibelsk kristendom og menighedsliv. Du har mod og teologisk tyngde til at stå frem. Du brænder for evangeliet. Du vil være i konstruktiv og kritisk dialog også med vores side af kirken. Derfor vil vi gerne give en lille opmuntring.
Steen Skovsgaard kvitterede for modtagelsen med en lille takketale, hvori han udtrykte både forundring og glæde over udnævnelsen.
Prisen Årets teolog blev for første gang givet i 2005, hvor den tilfaldt lektor Jens Bruun Kofod fra Dansk Bibel Institut i København for hans banebrydende gammeltestamentelige forskning. Prisen ledsages af 5000 kroner.
Biskop Skovsgaard har selv studeret teologi på Århus Universitet og var siden 1979 sognepræst i Gellerup – et indvandrersogn i Århus. Han blev også provst i Århus Vestre Provsti. Var 1987-88 konstitueret sognepræst i Klaksvig, i 1995-2000 blev han Stiftspræst for kristendom og Islam. Han var stifter af det kirkelige videncenter om islam, KIVIK, og formand for 2001-2005. Han blev biskop fra 11. september 2005 for Lolland Falsters Stift.
Henri