Brug det overnaturlige

Mads Lauridsen er ungdoms-gadepræst i Apostolsk Kirke i Fredericia.Hvad består dit arbejde i som gadepræst?
– Jeg satser meget på de unge og bruger meget af min tid på at besøge forskellige væresteder i byen. Jeg lægger også vægt på at komme i kontakt med de nyreligiøse og holder for eksempel tre foredrag i byen med specielle spirituelle emner.
Jeg har også en fast ugentlig mødetid på en helt almindelig café. Her er der så folk, der opsøger mig. Men som regel er det nogen, der har mødt mig før eller kender nogen, der har mødt mig.

Hvad er det efter din erfaring, der får folk til at åbne øjnene for kristendommen i dag?
– Paulus fortæller i Apostlenes Gerninger 26,18 om, at Jesus gav ham sin mission: ”Dem sender jeg dig til for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud”
Meget undervisning om evangelisation handler om at omvende folk fra mørke til lys. Men forud for det handler det om at åbne deres øjne for, hvem Jesus er.
I Det Nye Testamente ser vi, at Jesus bruger helbredelser og det profetiske som mirakuløse tegn og undere, der skal underbygge det budskab, han bringer. Han siger for eksempel til Natanael: – Jeg så dig sidde under figentræet. Og Natanael svarer: – Du er Guds søn.
Det siger Natanael, fordi Jesus fortæller ham detaljer om hans liv, som Jesus ikke kunne vide ad naturlig vej, det har han modtaget fra Helligånden! På samme måde bruger jeg Helligåndens åbenbaring om menneskers liv i mit arbejde. Vi er karismatikere og bruger det i vores kirke. Og hvis vi kan bruge det i kirken, kan vi også bruge det i høstmarken.
Hver eneste gang, jeg har brugt kundskabsord eller det profetiske, så har det virket. Så har jeg ikke mødt den mur, man ofte kan møde. Når vi kan sige noget om deres liv, man ikke ved ad naturlig vej, så er de åbne for at høre det budskab, man vil sige bagefter.
Den anden side, der åbner folks øjne, er ekstraordinær kærlighed. Det er, når vi viser kærlighed i konkret handling mod dem, andre ikke vil have med at gøre. Dem, der sidder på gaden hver dag med en bajer i hånden. De unge, der er faldet ved siden af.
Jesus siger, at du skal være mod andre, som du vil, de skal være mod dig. Det er et ord til kirken om, at vi skal komme ud af kirkesalen og gøre noget godt mod andre. Så mine bibelstudier og erfaringer med evangelisation siger mig, at vi skal gøre to ting. Vise ekstraordinær kærlighed og bruge det overnaturlige, især den profetiske åbenbaring.

Personerne i denne beretning bliver hurtigt til ”missionærer”. Hvad er det, der driver dem?
– Det er, at de har mødt Jesus. De er blevet fascineret af ham. De har et fællesskab med ham, og så kommer de i tanke om deres venner og familie, som ikke kender ham.
Mange spørger mig: – Hvordan kan du blive ved med det? For mig handler det også om at være tæt på Jesus. At være fascineret af ham. At have en frisk kærlighed til ham. Når man har mødt Jesus på den måde, så smitter det. Så får man lyst til at smitte af på andre.

Hvad tror du kan holde os tilbage fra at fortælle andre om Jesus?
– Det er, når vi ønsker at blive for respektable. Når vi ikke ønsker at være kendt som ”ham med Jesus”.
Vi må gøre op med det. For det hindrer os i at være fri til at fortælle andre om Jesus og i, at vi kan sige det lige ud – uden at pakke det ind i ti ruller toiletpapir.
Det kan også handle om manglende frimodighed. Første gang, jeg skulle evangelisere, hadede jeg hvert eneste skridt. Der var nogle, der tog mig med ned i byen for at fortælle om Jesus. Hvert skridt var så tungt, at jeg havde lyst til at løbe væk. Men da jeg havde gjort det, havde jeg en rus indeni – Ja, jeg gjorde det!
Det er en grænse, der skal overvindes.
Endelig kan det handle om, at vi bruger nogle metoder, der ikke dur mere. Det med at stå på en ølkasse nede i byen. Det virker ikke mere. Vi må have andre metoder. Vi må vise ekstraordinær kærlighed i vores hverdag og bruge det overnaturlige.
At citere Bibelen vækker ikke så stor tiltro i den brede befolkning mere. Derfor bruger jeg det overnaturlige, det samme gør Jesus i søndagens tekst overfor Natanael. Kraften åbner øjnene hos folk, så de kan se, at Jesu budskab er sandt. Det samme gælder os i dag! Så er deres øjne åbne, og derefter kan vi fortælle dem om mørke og lys. Det er rækkefølgen.